mBank S.A. Departament Zarządzania Makroregionem Zachodnim
mBank S.A. Departament Zarządzania Makroregionem Zachodnim
Adresul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Telefon(+48) 22 829 15 41-42
E-mailkatarzyna.wojtowicz@mbank.pl
wwwwww.mbank.pl
Katarzyna Wojtowicz
Dyrektor Departamentu (Director of the Department) 

mBank S.A. adresuje swoje usługi do firm i innych instytucji, jak również do osób fizycznych o wysokich dochodach. Bank oferuje produkty finansowe denominowane w polskich złotych i walutach zagranicznych, w tym również na cele inwestycyjne, pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego i tzw. overdrafty, weksle krajowe i zagraniczne, pożyczki w celu dokonania poszczególnych transakcji i pożyczki konsorcjalne. 

 

Klientom mBanku oferowane są różne rodzaje usług w zakresie handlu zagranicznego, w tym akredytywy, inkaso, polecenie zapłaty, czeki bankowe. Znaczącą rolę odgrywa 7.000 banków korespondentów, do których mBank posiada dostęp poprzez Commerzbank AG.

© Copyright 2016 FORUM OKRĘTOWE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów publikowanych przez FORUM OKRĘTOWE wymaga podania źródła informacji.
Realizacja: ESMETIC