Instytut Morski w Gdańsku
Instytut Morski w Gdańsku
Adresul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
Telefon+48 58 301 18 79
Fax+48 58 301 18 79
E-mailim@im.gda.pl
wwwwww.im.gda.pl
Kazimierz Szefler
Dyrektor (Director) 

Instytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, związaną w zakresie swoich kompetencji z gospodarką morską. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa w zakresie:

 • gospodarki transportowej, ekonomiki i prawa morskiego
 • modernizacji i eksploatacji portów
 • hydrotechniki morskiej
 • geotechniki
 • oceanografii operacyjnej
 • monitoringu Południowego Bałtyku i zapobiegania zagrożeniom
 • gospodarki wodnej i inżynierii morskiej
 • ochrony i kształtowania środowiska
 • ekologii morza
 • zagospodarowania regionu nadmorskiego
 • tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych
 • nowych technologii i gospodarki elektronicznej
 • Nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie,  specjalistyczne oprogramowanie.
 • Statek pomiarowo – badawczy, pływające laboratorium IM " Imor ".
 • Statki hydrograficzne Imoros 1, Imoros 2, Imoros 3 i PUCK
 • system zarządzania jakością ISO 9001
 • system zarządzania środowiskowego ISO 14001
 • system zarządzanie bezpieczeństwem OHSAS 18001
 • certyfikat okrętowy stały
 • certyfikat przydatności Pływającego Laboratorium IMOR  do wykonywania prac badawczych i pomiarów batymetrycznych oraz geofizycznych na gazociągach
 • system jakości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
© Copyright 2016 FORUM OKRĘTOWE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów publikowanych przez FORUM OKRĘTOWE wymaga podania źródła informacji.
Realizacja: ESMETIC