Międzynarodowe Targi Gdańskie
Międzynarodowe Targi Gdańskie
Adresul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Telefon(+48 58) 554 92 00
Fax(+48 58) 552 21 68
E-mailsekretariat@mtgsa.com.pl
wwwwww.amberexpo.pl
Andrzej Kasprzak
Prezes zarządu 
☏: (+48 58) 554 92 00 / fax: (+48 58) 552 21 68

Organizacja targów i wystaw

Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO

 

Zakres tematyczny:


I. OBRONA MORZA I WYBRZEŻA
1. Okręty marynarki wojennej – uzbrojenie i wyposażenie
2. Uzbrojenie i sprzęt obrony wybrzeża jednostek Marynarki Wojennej
3. Lotnictwo Marynarki Wojennej
4. Stanowiska dowodzenia w Marynarce Wojennej i sprzęt wspomagający podejmowanie decyzji
5. Systemy i sprzęt łączności i obserwacji technicznej w Marynarce Wojennej
6. Uzbrojenie i wyposażenie morskich sił wojsk specjalnych
7. Przedmioty mundurowe i wyposażenie osobiste marynarzy
8. Żywność i sprzęt przygotowania posiłków na okrętach i na lądzie
 

II. BEZPIECZEŃSTWO BAŁTYKU I WYBRZEŻA
1. Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie Straży Granicznej
2. Specjalistyczny sprzęt i wyposażenie Policji
3. Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie oddziałów antyterrorystycznych Policji i Straży Granicznej
4. Stanowiska wspomagania kierowania w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej
5. Stanowiska zarządzania i techniki łączności w sytuacjach kryzysowych
6. Systemy i sprzęt MW RP, SG i Policji ochrony baz, portów oraz jednostek przed niepożądaną penetracją

 

III. RATOWNICTWO NA MORZU I WYBRZEŻU
1. Sprzęt ratownictwa morskiego
2. Sprzęt ratowniczy na wodach przybrzeżnych i śródlądowych
3. Sprzęt technicznego ratownictwa lądowego
4. Aparatura kontrolno-pomiarowa
5. Sprzęt ratownictwa medycznego
6. Sprzęt do udzielania pomocy technicznej i ochrony środowiska
7. Ochronne wyposażenie osobiste ratowników

 

Marek Buczkowski
Dyrektor Projektu
T +48 58 554 92 13
marek.buczkowski@mtgsa.com.pl

www.baltmilitary.pl

 


 

INTERMARE South Baltic


Projekt Intermare South Baltic realizowany jest w ramach programu INTERREG Południowy ARE wzmocnienie międzynarodowej aktywności małych i średnich przedsiębiorstw z "niebies kSieoju thg oBsaplotidca jreksi"t Pmoięłuddznyinoawroedgoow Byacłhty, kzuw, łakstózcrzya mwa kpornzyteczkyśnciieć psioęp rdaow zyw kięoknskzuerneinac yujdnzoiaścłui osreakzt orroaz wgoojsup oi dwardkria mżaonriask iienjn onwa arcyynjnkaycchh technologii.

 

Oficjalny start projektu to 1 lipiec 2017. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 roku.

 

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA są liderem projektu. Partnerami projektu są instytucje z Litwy, Polski i Niemiec.

 

Wśród Partnerów Stowarzyszonych znajdują się przedstawiciele: Danii, Litwy i Polski

 

W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną stoiska targowe na najważniejszych targach dedykowanych gospodarce morskiej. Udział małych i średnich przedsiębiorstw z Regionu Południowego Bałtyku na stoisku projektu INTERMARE South Baltic będzie bezpłatny. Istnieje również możliwość dystrybucji materiałów reklamowych firm w ramach stoisk. 

 

Cele projektu INTERMARE South Baltic:

 • stworzenie strategii międzynarodowej promocji gospodarki morskiej Południowego Bałtyku
 • stworzenie bazy danych online MŚP niebieskiego sektora
 • stworzenie strony INTERMARE (bazy wiedzy o gospodarce morskiej regionu gdzie znajdą się: narzędzia komunikacji, dyskusji, wymiany informacji, kontaktów)
 • wykreowanie imprezy targowej INTERMARE South Baltic w 2020 roku i latach następnych dedykowanej małym i średnim firmom z Regionu Południowego Bałtyku

Project manager: Krzysztof Śmiech
+ 48 58 554 92 38
krzysztof.smiech@mtgsa.com.pl   
www.intermare-southbaltic.eu

 


 
POLFISH Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych
 
Zakres tematyczny
 1. RYBY, OWOCE MORZA I PRODUKTY RYBNE
1.1 świeże
1.2 mrożone
1.3 konserwowane
1.4 przetworzone i wzbogacone
1.5 dodatki
1.6 inne
 2. RYBOŁÓWSTWO
2.1 sprzęt i urządzenia do połowów 
2.2 maszyny i technologie do przechowywania i przetwórstwa
2.3 porty, jednostki rybackie
 3. HODOWLA RYB
3.1 pasze
3.2 urządzenia i sprzęt do hodowli
3.3 farmy rybne 
 4. MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA RYB
4.1 maszyny, wędzarnie
4.2 narzędzia
4.3 systemy, oprogramowanie
 5. OPAKOWANIA
5.1 materiały
5.2 maszyny
5.3 systemy, oprogramowanie
5.4 opakowania gotowe
 6. SKLEPY RYBNE
6.1 wyposażenie sklepów
6.2 urządzenia chłodnicze
6.3 sklepy mobilne
 7. URZĄDZENIA I ŚRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ZAKŁADACH PRZETWÓRCZYCH
 8. APARATURA POMIAROWO - KONTROLNA ORAZ SPRZĘT LABORATORYJNY
 9. USŁUGI

  9.1 transportowe lądowe i morskie

  9.2 projektowania i wykonania zakładów

  9.3 konsultingowe i doradcze

  9.4 wykonywania badań naukowych
  
9.5 utylizacja odpadów poprodukcyjnych
 10. WYDAWNICTWA BRANŻOWE
 11. INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA
 12. RESORTY I INSTYTUCJE RZĄDOWE
 13. ORGANIZATORZY TARGÓW I KONFERENCJI
 
Monika Pain
dyrektor projektu POLFISH
T  +48 58 554 9362
Fax +48 58 554 9211
monika.pain@mtgsa.com.pl
© Copyright 2016 FORUM OKRĘTOWE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów publikowanych przez FORUM OKRĘTOWE wymaga podania źródła informacji.
Realizacja: ESMETIC