LOTOS PETROBALTIC S.A
LOTOS PETROBALTIC S.A
Adresul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk
Telefon(+48 58) 58 301 30 61
Fax(+48 58) 58 301 43 11
E-mailpetrobaltic@lotospetrobaltic.pl
wwwwww.lotos.pl
Grzegorz Strzelczyk
p.o. Prezesa Zarządu 
☏: (+48 58) 58 301 30 61

Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. realizuje strategiczne cele Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Strategia Grupy LOTOS S.A. na lata 2017-2022 przewiduje osiągnięcie wydobycia węglowodorów na poziomie 30-50 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dzień).


Zwiększając wydobycie ropy pochodzącej z własnych zasobów, LOTOS realizuje program dywersyfikacji zaopatrzenia w surowiec, umacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski.


Spółki należące do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic realizują strategiczne cele LOTOSU w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów na terenie Bałtyku.


Energobaltic Sp. z o.o. zajmuje się zagospodarowaniem gazu odpadowego towarzyszącego ropie naftowej wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego. W Elektrociepłowni Władysławowo spółka wytwarza z tego gazu energię elektryczną, cieplną, LPG i kondensat gazowy. Spółki z Grupy Miliana prowadzą działalność w obszarze logistyki morskiej.

  • Platforma wydobywcza Baltic Beta operująca na Złożu B3, Platforma LOTOS Petrobaltic operująca na Złożu B8, platforma bezzłogowa PG1 na złożu B3 obsługiwana radiowo z Baltic Bety, platforma Petrobaltic w przebudowie na centrum produkcyjne
  • Flota statków - Grupa Miliana ( spółka zależna LOTOS Petrobaltic) świadczy na rzecz LOTOS Petrobalticu usługi logistyki morskiej. Obejmują one m.in. usługi magazynowania i transportu ropy naftowej, asysty ratowniczej i przeciwrozlewowej oraz prace geotechniczne. Grupa Miliana prowadzi działalność za pomocą pięciu jednostek własnych: tankowca Icarus III, wielozadaniowych statków Sylur, Kambr i Aphrodite I, holownika Bazalt.
  • Zaplecze techniczne – baza lądowa

LOTOS Petrobaltic operuje w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Koncesje LOTOS Petrobaltic na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego obejmują 3 obszary o łącznej powierzchni 3177 km kw. Leżą one we wschodniej części obszaru morskiego RP. Spółka LOTOS Petrobaltic oraz jej spółki zależne i współzależne mają też 4 koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3, B4, B6 i B8. Aktualnie eksploatowane są złoża ropy naftowej B3 i B8, a gazowe złoża B4 i B6 są przygotowywane do zagospodarowania.

  • PN-N-18001:2004
  • ISO 14001:2015
  • ISO 9001:2015
  • Certyfikat na zgodność z ISM
  • Dokument zgodności DOC
  • Certyfikat SMC
  • Zarzadzanie bezpieczeństwem – zgodność z ISPS
© Copyright 2016 FORUM OKRĘTOWE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów publikowanych przez FORUM OKRĘTOWE wymaga podania źródła informacji.
Realizacja: ESMETIC