EATON ELECTRIC Sp. z o.o.

ul. Galaktyczna 30, 80-299 Gdańsk
tel: (+48) 58 554 79 00
fax: (+48) 58 554 79 09
Leszek Jank
Prezes zarządu (Chairman of the Board)
Przedmiot działalności
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświtleniowego
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Transport drogowy towarów
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internetowej
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Działalność w zakresie architektury
 • Działalność w zakresie inżynierii i związana z nią doradztwo techniczne
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Pozostała działalność profesionalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • Roboty budowlane specjalistyczne
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Urządzenia techniczne
 • Systemy rozdzielnic Sn
 • Systemy rozdzielnic nn
 • Przewody szynowe
 • Wyłączniki mocy
 • Aparatura modułowa
 • Bezpieczniki
 • Automatyka
 • Urządzenia do sterowania i ochrony silników
 • Urządzenia kontrolno-sterujące
 • Urządzenia zasilania bezprzerwowego UPS
 • Układy Samoczynnego Załączania Rezerw
 • Oświetlenie ogólne i systemy sterowania oświetleniem
 • Oświetlenie awaryjne
 • Systemy sygnalizacji pożaru
 • Rozwiązania dla stref EX i środowisk agresywnych
 • Rozwiązania strukturalne
Certyfikat
 • ISO 9001:2008
 • DIN EN ISO 14001:2009
 • Certyfikat NATO 0453H

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ