Aktualności › Kształcenie akademickie – silny głos wsparcia ZRG NSZZ „Solidarność”

Kształcenie akademickie – silny głos wsparcia ZRG NSZZ „Solidarność”

22 kwietnia 2022
W dniu 4 kwietnia 2022 Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność przyjął stanowisko w sprawie wprowadzenia nowej dyscypliny naukowej związanej z oceanotechniką i okrętownictwem. 

Treść stanowiska ZRG, oprócz Ministra Edukacji i Nauki, przekazana została również radnym pomorskiego Sejmiku, członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, rektorowi Politechniki Gdańskiej oraz do Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, skupiającego pracodawców branży morskiej. 

O komentarz poprosiliśmy dyrektora biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Ireneusza Karaśkiewicza: 

- To bardzo mocny głos w naszej debacie na temat kształcenia kadr na potrzeby przemysłu okrętowego – niestety zaniedbanego i zmarginalizowanego w ostatnich latach.  Za przyjęcie tego stanowiska chciałby bardzo serdecznie podziękować naszym partnerom z NSZZ „Solidarność”: Krzysztofowi Dośli, przewodniczącemu Zarządu Regionu Gdańskiego, Mirosławowi Piórkowi, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego, Krzysztofowi Żmudzie, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego oraz dr inż. Tadeuszowi Szymańskiemu i inż. Krzysztofowi Czerwińskiemu z Politechniki Gdańskiej. 

- Pracodawcy i związkowcy z branży okrętowej są bardzo mocno zaniepokojeni malejącą liczbą wysoko wykształconych kadr na potrzeby przemysłu okrętowego i samymi procesami zachodzącymi w kształceniu akademickim. Stanowisko ZRG NSZZ Solidarność to bardzo ważny i potrzebny głos w tej debacie.

- Dlaczego właśnie wprowadzenie nowej dyscypliny naukowej związanej z oceanotechniką i okrętownictwem jest tak ważne?

- Zacznijmy może od początku: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” wprowadziła duże zmiany w kształceniu akademickim. Jej konsekwencją było Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 o podziale nauk i dyscyplin naukowych. 

- W tym rozporządzeniu brak jakichkolwiek odniesień do dyscyplin naukowych związanych z inżynierią morską i okrętową, pomimo tego, że autorzy tych zmian na swojej stronie internetowej konstytucjadlanauki.gov.pl oświadczają, że: „punktem wyjścia do budowy klasyfikacji jest systematyka dziedzin i dyscyplin przyjęta przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)”.

- Powszechnie stosowana w krajach Unii Europejskiej klasyfikacja OECD, wykorzystywana m.in. przy podziale środków na finansowanie nauki, dzieli ją na poszczególne Dziedziny Nauki. I właśnie w tym podziale, w Dziedzinie Nr 2 – Nauki Inżynieryjne i Techniczne, w podpunkcie 2.7 – Inżyniera Środowiska wymienione są: „inżynieria morska, statki morskie, inżynieria oceaniczna”. Nasi reformatorzy – a była to autorska reforma byłego ministra Jarosława Gowina - wbrew temu co sami zapowiadali, nie wprowadzili dyscyplin naukowych obejmujących branżę okrętową. 

- To wzbudziło zaniepokojenie środowiska okrętowego i akademickiego, obawiającego się marginalizacji naszej branży. Niestety, obawy te okazały się słuszne.

- Jak była reakcja FORUM OKRĘTOWEGO?

- Oczywiście natychmiast zgłosiliśmy nasze uwagi do tej klasyfikacji, ale ze strony ówczesnego kierownictwa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie było woli do podjęcia konstruktywnego dialogu. Wobec powyższego postanowiliśmy wstąpić na drogę formalną i – w ramach dialogu społecznego - złożyć wniosek na forum Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego. 

- Tak też się stało: w dniu 27 lutego 2019 roku, jako Strona Pracodawców Zespołu Trójstronnego, złożyliśmy formalny wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji dyscyplin naukowych obowiązujących w Polsce, a wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.09.2018 (Poz. 1818), dyscyplin związanych z technologiami morskimi. 

- Chciałbym podkreślić, że przy jego tworzeniu blisko współpracowaliśmy ze stroną związkową – w tym z Krajową Sekcją Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” – oraz z kierownictwem i pracownikami ówczesnego Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, bardzo zaniepokojonymi o losy kształcenia akademickiego dla naszej branży.

- W trakcie posiedzenia Zespołu Trójstronnego w tym samym dniu zyskał on jednogłośną akceptację wszystkich trzech stron dialogu – rządowej, społecznej i pracodawców - i został skierowany do dalszego procedowania. Niestety, późniejszy wybuch pandemii COVID-19 postawił przed rządem – w tym w szczególności w resortach odpowiedzialnych za edukację - zupełnie nowe, ogromne wyzwania i temat zszedł na dalszy plan. Ale, mam nadzieje że wyzwania związane z pandemią są już za nami i wracamy do tematu. 

- Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” jest bardzo mocnym do tego impulsem. Mam nadzieję że zyska ono pełne poparcie ośrodków decyzyjnych.

- Dziękuje za rozmowę.

Stanowisko Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność

Wniosek Strony Pracodawców Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ