Aktualności › Łączymy siły w obronie przemysłu okrętowego

Łączymy siły w obronie przemysłu okrętowego

23 maja 2024


W dniu 15 maja 2024 roku, odbyło się Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE. Miejscem Zgromadzenia była stocznia REMONTOWA Shipbuildung w Gdańsku, a jego tematem wiodącym - odbudowa przemysłu okrętowego w świetle globalnych wyzwań.

 

Honorowym gośćmi spotkania byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

 

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele strony społecznej – Przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” Mirosław Piórek i jej Wiceprzewodniczący – Krzysztof Żmuda, były dyrektor FORUM OKRĘTOWEGO Stanisław Ciesiółka i wielki przyjaciel przemysłu okrętowego  - redaktor Marek Kański.

 

W pierwszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele przemysłu stoczniowego. Otwierający ją dyrektor Biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Ireneusz Karaśkiewicz przedstawił sytuację w przemyśle okrętowym w ujęciu globalnym oraz wskazał na rosnące zagrożenia dla Europy i Polski:

 

Dyrektor Ireneusz Karaśkiewicz
 

- Chiny – w przeciwieństwie do Unii Europejskiej - uznały przemysł stoczniowy za strategiczny dla osiągnięcia celu, jakim jest dominująca pozycja na morzu, będąca środkiem do dominacji nad światem. Od kilkudziesięciu lat toczy się przeciwko nam rodzaj niewypowiedzianej otwarcie wojny. Dzisiaj nikt nie bombarduje i nie pali europejskich stoczni, ale efekt jest podobny – od 25 lat znikają w Europie jedna po drugiej. Tą współczesną śmiercionośną bronią, która niszczy europejskie stocznie jest subsydiowana produkcja. Świat jest zalewany produktami chińskimi sprzedawanymi często po sztucznie zaniżonych cenach.

 

- Ceny wielu chińskich towarów nie wynikają z naturalnej w gospodarce wolnorynkowej rywalizacji cenowej pomiędzy firmami, ale są często ręcznie ustalane przez Chińską Partię Komunistyczną w celu zabicia konkurencji. To uderzenie w nasze zdolności produkcyjne – również wojenne i stoczniowe - będące fundamentem naszego bezpieczeństwa. I być może przygotowaniem do czegoś znacznie gorszego. Pamiętajmy o tym, że Chiny to obecnie najbliższy  sojusznik Rosji. To nie Europa, czy szerzej mówiąc Zachód, wypowiedział tę wojnę, ale musimy zacząć efektywnie się bronić, jeżeli chcemy przetrwać. Odbudowa przemysłu stoczniowego w Polsce i w Europie to sprawa kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. Temu ma służyć tzw. „Martime Industrial Strategy” której założenia zostały zaprezentowane przez SEA Europe w Parlamencie Europejskim w dniu 17 kwietnia 2024 roku.

 

W dalszej części wystąpienia dyrektor Biura FORUM OKRĘTOWEGO przedstawił dane dotyczące produkcji stoczniowej oraz omówił założenia do mającej powstać „Maritime Industrial Strategy”. Podkreślił konieczność ścisłej współpracy nad jej stworzeniem i wdrożeniem z polskim rządem oraz przedstawicielami naszego kraju w Parlamencie Europejskim.

 

O zaprezentowanym przez SEA Europe w Parlamencie Europejskim w dniu 17 kwietnia 2024 założeniach do „Maritime Industrial Strategy” pisaliśmy już wcześniej w artykule:

www.portalmorski.pl/prawo-polityka/55434-forum-okretowe-sea-europe-10-tysiecy-statkow-made-in-europe-do-roku-2035


 

Prezes Adam Ruszkowski
 

Zabierając następnie głos Prezes REMONTOWA HOLDING Adam Ruszkowski podziękował ministrowi Arkadiuszowi Marchewce i europosłowi Januszowi Lewandowskiemu za przyjęcie zaproszenia na spotkanie, podkreślając jak ważna jest współpraca reprezentantów przemysłu okrętowego z rządem i polskimi przedstawicielami w Brukseli nad rozwiązaniami od których zależy przyszłość naszej branży. Dzisiaj w dużej mierze decyduje się ona w Brukseli. Następnie omówił najważniejsze projekty realizowane obecnie w stoczniach Holdingu, w tym promy pasażersko-samochodowe z których trzy znajdują się już na różnych etapach budowy, oraz okręty dla Marynarki Wojennej RP. Nawiązując do omawianego we wstępie „Martime Industrial Startegy”, podkreślił fundamentalne znaczenie powrotu finansowania produkcji stoczniowej przez banki europejskie i polskie. Finansowanie to podstawowy problem, który należy rozwiązać, jeżeli myślimy poważnie o odbudowie przemysłu stoczniowego. To problem dla armatorów i stoczni. Ma on wymiar ogólnoeuropejski, ale doświadczamy go również w Polsce i od jego rozwiązania należy zacząć. Na zakończenie jego wystąpienia wyemitowano film pokazujący zaawansowanie budowy promów ro-pax.


 

Prezes Dariusz Jaguszewski
 

Zabierający następnie głos Prezes REMONTOWA SHIPBUILDING Dariusz Jaguszewski omówił realizowane obecnie dla Marynarki Wojennej projekty, które są już w fazie budowy: 3 kolejne  niszczyciele min klasy KORMORAN oraz 2 jednostki zwiadu radioelektronicznego SIGINT z programu DELFIN. Podkreślił, że w obecnych czasach nie ma marginesu na błędy czy opóźnienia. REMONTOWA SHIPBUILDING podchodzi do realizacji tych projektów z najwyższą odpowiedzialnością, mając pełną świadomość tego, jak ważne jest ich terminowe wykonanie dla bezpieczeństwa państwa. Podkreślił że obok produkcji wojskowej, stocznia realizuje również projekty komercyjne, w tym między innymi zakontraktowany niedawno prom dwustronny dla swojego wieloletniego klienta z Norwegii oraz produkcję bloków na drugi i trzeci ro-pax dla polskich armatorów.


 

Minister Arkadiusz Marchewka


W drugiej części spotkania do głosów przedstawiony przez reprezentantów przemysłu stoczniowego odniósł się Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

 

- Dziękuję serdecznie za zaproszenie i możliwość bezpośredniej rozmowy z państwem. Chciałbym jasno zadeklarować z tego miejsca, że sprawy morskie są dla naszego rządu jednym z priorytetów. Cieszę się, że mogę to powiedzieć w stoczni, która jest dla naszego kraju wizytówką, którą możemy w świecie się pochwalić i której marka dobrze zarządzanego prywatnego przedsiębiorstwa była pracowicie budowana od wielu lat. Pragę zapewnić, że nasze działania zmierzające do tego, by polscy armatorzy zostali wyposażeni w nowe promy uznajemy za priorytetowe i staramy się nadrobić wieloletnie opóźnienia niezawinione przez nas. Gdyby w roku 2017 budowa promów została zlecona w stoczni, która je obecnie realizuje, zapewne pływałyby już po morzu. Również bardzo istotne dla nas jest wsparcie wszelkich działań na poziomie Unii Europejskiej zmierzających do odbudowy silnej pozycji przemysłu stoczniowego na naszym kontynencie. Wspólna obecność na tym spotkaniu: moja i pana europosła Lewandowskiego pokazuje jasno, że działania te będą mocno wspierane. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że potrzebna jest wspólna strategia Unii Europejskiej do tego, aby przeciwstawić się monopolistycznym działaniom naszych globalnych konkurentów i sprawić, żeby przemysł stoczniowy w Europie miał znowu silną pozycję. Chcę państwu zadeklarować pełne wsparcie naszego rządu w pracach nad rozwiązaniami w tym kierunku. Jest to moje pierwsze spotkanie z państwa organizacją. Mam nadzieję na dobrą, owocną współpracę w przyszłości. Chcę też jasno powiedzieć, że przedsiębiorstwa prywatne będą przez nasz rząd traktowane w sposób podmiotowy, będziecie partnerem do rozmowy na zdrowych normalnych zasadach. Jest to niezbędne do tego by budować silny, nowoczesny przemysł okrętowy i – szerzej – całą gospodarkę morską naszego kraju.
 

 

Przewodniczący Janusz Lewandowski


Zabierający następnie głos Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski powiedział:

- Przedstawione w trakcie prezentacji wprowadzającej dane pokazują ogromne nadużycia ze strony Chin. Kraj ten został przyjęty do Światowej Organizacji Handlu w roku 2001 za zgodą Stanów Zjednoczonych, jednak traktuje reguły obowiązujące w tej organizacji po swojemu: nie odwzajemniając otwartości rynku i subsydiując produkcję wielu towarów. Przejmuje również w wielu krajach kontrolę nad infrastrukturą krytyczną, w tym portową. Obecnie praktyki te stały się problemem dla całej gospodarki światowej i podejmowane są inicjatywy zmierzające do przeciwdziałania im. Konieczne są one również w przemyśle stoczniowym. Polski przemysł okrętowy w obecnym kształcie to pochwała prywatnej przedsiębiorczości. Podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa to niecałe 5% przychodu całego przemysłu stoczniowego. Cieszy mnie, że postulaty podnoszone przez prywatne firmy na tym spotkaniu, to apele o przywrócenia zasad zdrowej konkurencji - w wymiarze globalnym, i ja ze swojej strony deklaruję pełne wsparcie wszelkich inicjatyw w tym zakresie na szczeblu Unii Europejskiej.

 

Wcześniej, w oczekiwaniu na przyjazd gości spotkania, zaprezentowali się nowi członkowie FORUM OKRĘTOWEGO. Prezes STAL-REM Tomasz Namsolleck przedstawił możliwości produkcyjne firmy i plany na najbliższą przyszłość. Podkreślił wagę jaką zarząd przywiązuje do dywersyfikacji zamówień od różnych klientów, co zapewnia firmie stabilne działanie. Wicedyrektor KARSTENSEN SHIPYARD POLAND Bartłomiej Kopaczewski omówił plany inwestycje i rozwojowe w nowo otwartym oddziale produkcyjnym w Gdańsku. Podkreślił, że zaplanowana nowoczesna infrastruktura będzie komponowała się z historycznym wyglądem hali prefabrykacji, i jej kształt konsultowany jest z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

Następnie omówiono zbliżające się dwa duże wydarzenia nad którymi FORUM OKRĘTOWE objęło patronat: FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ 2024 w Gdyni, których liderem i głównym organizatorem jest Prezes INTER MARINE Sławomir Kalicki, oraz Targi BALTEXPO 2025 nad organizacją których pieczę sprawuje Prezes MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW GDAŃSKICH Andrzej Bojanowski. Obie imprezy to najważniejsze wydarzenia dla przemysłu stoczniowego w Polsce, obie bardzo zdynamizowały swoją działalność i stanowią świetną promocję dla naszej branży.


 


O ocenę spotkania już po jego zakończeniu poprosiliśmy dyrektora biura Związku Pracodawców FORUM OKRETOWE Ireneusza Karaśkiewicza:

- To była bardzo cenna wymiana myśli i ogromnie cieszy fakt że łączymy siły w obronie przemysłu stoczniowego – kluczowej branży dla bezpieczeństwa Europy i Polski. Dzisiaj jej losy zadecydują się na poziomie Unii Europejskiej, która po wielu latach budzi się z letargu. Świat dostrzega wreszcie prawdziwą twarz Chin – najbliższego sojusznika Rosji – i destabilizujące światową gospodarkę działania tego kraju. Bardzo dobra atmosfera spotkania przełożyła się już na konkretne ustalenia i plany, które będą wspólnie realizowane w przyszłości. Wiele kluczowych wydarzeń – również dla przemysłu stoczniowego - będzie miało miejsce w trakcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, która przypadnie na pierwsze półrocze 2025 roku. Wtedy właśnie - mam nadzieję – wprowadzona zostanie wspomniana „Maritime Industrial Strategy”, a Polska może mieć bardzo istotny wkład do jej wdrożenia. Świetna atmosfera spotkania przełoży się – mam nadzieję - na dobrą współpracę w przyszłości.

 

 

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ