Aktualności › Posiedzenie Rady i Spotkanie Opłatkowe Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE

Posiedzenie Rady i Spotkanie Opłatkowe Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE

10 grudnia 2019
W dniu 4 grudnia 2019 roku w siedzibie DNV-GL w Gdyni, odbyło się otwarte posiedzenie Rady Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE połączone z dorocznym Spotkaniem Opłatkowym jej członków. W trakcie tego posiedzenia powołano do życia nową strukturę organizacyjną stowarzyszenia – Zespół Roboczy ds. Badań, Innowacji i Rozwoju, oraz przyjęto w poczet organizacji 5 nowych podmiotów.

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWEGO, które odbyło się 11 września 2019, podjęto decyzję o zmianie struktury organizacyjnej stowarzyszenia na wzór tego, jak zorganizowane odpowiedniki FO w innych krajach europejskich, w tym SEA Europe, której jest członkiem. Składają się one ze tzw. Zespołów Roboczych (Working Groups), obejmujących obszary tematyczne działania, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania poszczególnych członków organizacji.

 - Są one tak naprawdę istotą aktywności tychże organizacji, w których jej członkowie mają bezpośredni biznesowy i materialny interes w łączeniu się w Zespoły Robocze. Obszar działania takiego Zespołu może być zdefiniowany dowolnie – celem jest uzyskanie korzyści biznesowych poprzez współpracę i bliższe kontakty jego uczestników.  Przeorganizowujemy się podobnie do tych organizacji i zaczynamy od powołania Zespołu Roboczego ds. Badań, Innowacji i Rozwoju – powiedział dyrektor Biura FORUM OKRĘTOWEGO Ireneusz Karaśkiewicz

- Cel i zakres działalności tego zespołu będzie wyglądał następująco: identyfikacja obszarów, w których członkowie FORUM OKRĘTOWEGO mogliby zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez pozyskiwanie środków na badania i innowacje, przygotowanie agendy badawczej dla przyszłych programów sektorowych, formowanie konsorcjum spośród członków FORUM OKRĘTOWEGO w celu uczestnictwa w europejskich lub krajowych projektach, wspólny z SEA Europe udział w lobbowaniu na rzecz rozwoju przemysłu okrętowego w programach unijnych skierowanych na badania i innowacje oraz wspomaganie SEA Europe w negocjacjach nowego programu Unii Europejskiej HORYZONT EUROPA finansującego badania naukowe i innowacje – dodał dyrektor Biura.

W trakcie posiedzenia Rada FORUM OKRĘTOWEGO jednogłośnie powołała do życia Zespół Roboczy ds. Badań, Innowacji i Rozwoju, określając zakres jego działania oraz sposób powoływania osób nim kierujących. Osoby te będą wybrane na najbliższym posiedzeniu Rady.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli zaproszeni przez nią goście: Jaap Gebraad, dyrektor ds. badań i rozwoju z SEA Europe, który jednocześnie kieruje Zespołem Roboczym ds. Badań, Rozwoju i Innowacji tejże organizacji, oraz Zbigniew Turek, koordynator Zielonego Transportu z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

W trakcie swojego wystąpienia Jaap Gebraad przedstawił jak jest zorganizowany i jak działa Zespół Roboczy ds. Badań, Rozwoju i Innowacji SEA Europe, oraz swoją propozycję jak miałaby wyglądać przyszła współpraca z nowo powstałym Zespołem Roboczym FORUM OKRĘTOWEGO. Omówił również stan negocjacji kolejnego programu ramowego na  rzecz badań i innowacji Unii Europejskiej – Horyzont Europa, oraz potencjalne korzyści jakie mogą z niego wynikać dla przemysłu stoczniowego w Europie i w Polsce. Podkreślił, że europejski przemysł stoczniowy swoją wiodącą pozycję w świecie zawdzięcza głównie dzięki swojej innowacyjności, i chcąc ją utrzymać – oprócz działań prawnych zmierzających do ochrony uczciwej konkurencji – musi silnie inwestować w rozwój i badania naukowe. Podkreślił, ze przed nami jest wiele wyzwań związanych z ograniczeniem emisji CO2 w transporcie wodnym, ale wyzwania te są również ogromną szansą rozwojową dla sektora stoczniowego.

W swoim wystąpieniu Pan Zbigniew Turek, z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, przedstawił szczegółowy sposób przyszłej współpracy z FORUM OKRĘTOWYM. Podkreślił, że w ramach nowego programu ramowego Horyzont Europa przewidziane są nie tylko programy związane z bez-emisyjnym transportem wodnym, ale również takie z których branża stoczniowa może korzystać nawiązując współpracę z innymi branżami. 

W trakcie posiedzenia, przyjęto w poczet FORUM OKRĘTOWEGO 5 nowych podmiotów – POLITECHNIKĘ WROCŁAWSKĄ, oraz spółki: NAVA, KONGSBERG MARITIME, WAGO oraz MALSTEN. 

- POLITECHNIKA WROCŁAWSKA i prof. Maciej Chorowski to autor projektu pierwszego polskiego systemu zasilania gazem skroplonym (LNG) zastosowanym na statku. Zespół kierowanym przez niego prowadzi prace badawcze nad dalszym udoskonaleniem tego systemu. Akces Politechniki Wrocławskiej do FORUM OKRETOWEGO to nasze ogromne wzmocnienie, w świetle zmian organizacyjnych, które teraz wprowadzamy. Z kolei biuro projektowe NAVA to niezwykle dynamicznie rozwijający się zespół projektantów i konstruktorów posiadający duże doświadczenie w projektowaniu statków. Bardzo cieszy akces w poczet naszych członków spółki KONGSBERG MARITIME ze Szczecina, zatrudniającej ponad 240 inżynierów i mającej niezwykle ciekawą historię powstania – założonej przez kilku entuzjastów firmy będącej obecnie europejskim liderem globalnego koncernu. Spółka WAGO  z Wrocławia dostarczająca między innymi komponenty do różnych systemów okrętowych, bardzo dynamicznie rozwija swoją ofertę morską. Podobnie dynamicznie rozwija się fabryka mebli MALSTEN, podbijając ze swoimi produktami ostatnio rynek niemiecki. Bardzo cieszy akces kolejnych 4 prywatnych bardzo dynamicznie działających firmy w branży okrętowej. Firmy te wzbogacą FORUM OKRĘTOWE nowymi pomysłami na zintensyfikowanie jego działalności – dodał dyrektor Biura FORUM OKRĘTOWEGO.

Podczas posiedzenia, w związku z rezygnacją Piotra Stypy z funkcji prezesa toruńskiego TOWIMORU, podziękowano mu za wieloletnia współpracę z FORUM OKRETOWYM oraz duży wkład jaki wniósł w działanie tej organizacji, życząc mu jednocześnie powodzenia w nowych przedsięwzięciach.

Po zakończenie obrad Rady odbyło się Spotkanie Opłatkowe Członków FORUM OKRĘTOWEGO oraz zaproszonych gości, połączone z tradycyjnym wigilijnym poczęstunkiem.
 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ