Aktualności › 

Posiedzenie Rady FORUM OKRĘTOWEGO

Posiedzenie Rady FORUM OKRĘTOWEGO

17 kwietnia 2023
W czwartek 12 kwietnia 2023 roku w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego odbyło się posiedzenie Rady FORUM OKRĘTOWEGO, poświęcone przygotowaniom do Walnego Zgromadzenia organizacji oraz aktualnym wyzwaniom przed którymi staje przemysł okrętowy.

W trakcie spotkania jako pierwszy głos zabrał dyrektor Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Wojciech Litwin. Przedstawił interesującą koncepcję działań, których oczekiwanym efektem ma być wzrost zainteresowania kandydatów na studia kierunkami technicznymi związanymi z okrętownictwem. Strategia działania została wypracowana wspólnie z FORUM OKRĘTOWYM. Podkreślił szczególne znaczenie jakie ma dla niego bliska współpracy uczelni z przemysłem w formule FORUM OKRĘTOWEGO, której owocem jest ta inicjatywa. Wdrożenie działania, którego istotą jest bezpośredni kontakt z młodzieżą w ramach spotkań na Politechnice i u przedsiębiorców, a także podczas wydarzeń takich jak BALTEXPO, wymaga dalszego dopracowania i bliskiej współpracy firm członkowskich z przedstawicielami uczelni. Ustalono, że konkretna propozycja szczegółowej sekwencji działań zostanie przedstawiona na jednym z najbliższych spotkań FORUM OKRĘTOWEGO. Uczestnicy spotkania przyjęli ją z dużym zainteresowaniem i zadeklarowali współpracę.
 

W dalszej części spotkania Prezes Związku Pracodawców FO Adam Ruszkowski, w uznaniu wieloletniej pracy na rzecz środowiska okrętowego, złożył wniosek o nadanie Inacio Golebskiemu tytułu Honorowego Wiceprezesa Rady FORUM OKRĘTOWEGO. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie. Adam Ruszkowski podziękował za zaangażowanie i pełną inicjatyw współpracę, oraz wyraził nadzieję na dalsze jej kontynuowanie. Wzruszony Inacio Golebski podziękował za to wyróżnienie i wyraził radość z możliwości dalszego uczestnictwa w pracach na rzecz branży okrętowej, stojącej wobec szans, których nie można zmarnować.
 

Następnie zgromadzeni przyjęli dwie Uchwały: o ustanowieniu nagrody 30-lecia FORUM OKRĘTOWEGO dla osób lub firm, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki morskiej w tym w szczególności przemysłu okrętowego, oraz o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 17 maja.
 

O komentarz po spotkaniu poprosiliśmy dyrektora Biura FORUM OKRĘTOWEGO Ireneusza Karaśkiewicza:

- To bardzo dobrze, że spotkaliśmy się w gościnnych progach Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego, za co chciałbym serdecznie podziękować Panu Prezesowi Michałowi Habinie. Jeżeli chodzi o intensywność prac i liczbę realizowanych dużych projektów, to jest to w tej chwili centrum stoczniowe Europy. Dlatego spotkanie w takim miejscu jest zawsze budujące i inspirujące dla uczestników. Bardzo cieszy dalsza obecność w naszej organizacji Inacia Golebskiego, którego dotychczasowy wkład jest nie do przecenienia.

- W połowie maja spotkamy się na Walnym Zgromadzeniu naszej organizacji, na którym wybierzemy m.in. władze FO na kolejną kadencję. Tematem przewodnim spotkania będzie produkcja stoczniowa na potrzeby Marynarki Wojennej. Wg ekspertów, wartość produkcji okrętów wojennych na świecie w roku 2021 oszacowana została na kwotę ok. 70 mld dolarów. Od tego czasu, w związku z rosnącymi napięciami globalnymi, nastąpił dynamiczny wzrost zamówień i szacuje się, że w roku 2031 wyniesie ona ok. 250 mld dolarów. Są to oczywiście dane szacunkowe, gdyż pełne dane na temat cen często są objęte klauzulą tajności, ale trend jest widoczny. Najszybciej rośnie produkcja w Stanach Zjednoczonych, ale największym rynkiem jest zdecydowanie rynek azjatycki i właśnie z tamtego obszaru zamówienia rosną w najszybszym tempie. Polskie stocznie i firmy z nimi kooperujące również są beneficjentem tego bezprecedensowego wzrostu popytu, realizując zamówienia krajowe, kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Produkcja ta ma swoją specyfikę i stwarza szanse na nowe otwarcie dla naszej branży w tym sektorze produkcji. O tym porozmawiamy na spotkaniu.

- Tematem posiedzenia Rady była również sytuacja związana z kształceniem inżynierów budowy okrętów, która jest rzeczywiście bardzo niepokojąca i ciągle się pogarsza. Według danych statystycznych nt. kształcenia, podanych do publicznej wiadomości na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej, w roku 2015 na Oceanotechnice - czyli studiach kształcących inżynierów budowy okrętów dla przemysłu okrętowego – w formule stacjonarnej studiowało 1004 studentów, natomiast w roku 2020 już tylko 456. Połączenie Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa z Wydziałem Mechanicznym nie zahamowało tego spadkowego procesu, wręcz przeciwnie – tylko w ciągu dwóch lat od tego połączenia, liczba studentów stacjonarnych na kierunku Oceanotechniki dramatycznie zmalała z 456 do 225.

Dane te są dostępne na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej pod linkiem (red.):
https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/statystyki

- W ostatnim czasie sytuacja uległa dalszemu dramatycznemu pogorszeniu: z 57 studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych na kierunku Oceanotechnika w październiku 2021 roku, obecnie po 3 semestrach zostało tylko 21 (czyli odeszło 36). Natomiast z około 80 studentów rozpoczynających naukę w roku 2022, już tylko po pierwszym semestrze odeszło kolejnych 30 studentów i zostało ok. 50. Widać, że popełniane są fundamentalne błędy w samym sposobie naboru kandydatów na studia, na które FORUM OKRĘTOWE wielokrotnie zwracało uwagę. W ubiegłym roku Politechnika Gdańska w ogóle nie otworzyła studiów stacjonarnych magisterskich na specjalności okrętowej. Wszystkie te fakty budzą ogromne zaniepokojenie środowiska okrętowego – stoczni, firm kooperujących i biur projektowych.

- Polska stała się w ostatnich latach jednym z głównych centrów projektowania statków w Europie, tutaj przenoszone są oddziały globalnych firm, przemysł okrętowy ma swoje szanse i zobowiązania wobec bezpieczeństwa państwa – do utrzymania tej pozycji koniczny jest jednak stały dopływ wykształconych kadr. Bez nich branża zostanie zdegradowana do podwykonawcy prostych prac. W tym kontekście list-apel NSZZ Solidarność do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zaniku kształcenia na potrzeby przemysłu okrętowego na Politechnice Gdańskiej i treści w nim zawarte są jak najbardziej zasadne, i dziękuję stronie związkowej za tą ważną inicjatywę.

- Z dużym rozczarowaniem przyjęty został natomiast list-odpowiedź dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG prof. Andrzeja Seweryna. Dane statystyczne kształcenia, podane na stronie Politechniki Gdańskiej mocno uwiarygodniają argumenty przedstawione przez związkowców z NSZZ Solidarność – ich obawy są w pełni uzasadnione i potrzebna jest pilna interwencja Ministra Edukacji i Nauki w tej sprawie.

Treści obu listów poniżej (red.):
List NSZZ „Solidarność” do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia dla przemysłu okrętowego
https://forumokretowe.org.pl/list-nszz-solidarnosc-do-ministra-edukacji-i-nauki-ws-ksztalcenia-dla-przemyslu-okretowego

Odpowiedź prof. Andrzeja Seweryna, dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
www.portalmorski.pl/wiadomosci/inne/53192-polemika-politechniki-gdanskiej-w-sprawie-tez-listu-nszz-solidarnosc-do-ministra-edukacji-i-nauki-ws-ksztalcenia-dla-przemyslu-okretowego

- W tym kontekście widać, jak ogromnym błędem była decyzja pozbawiająca Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa samodzielności, i połączenie go z Wydziałem Mechanicznym. Od początku konsekwentnie przeciwko połączeniu wydziałów była przytłaczająca większość pracowników naukowych i dydaktycznych byłego już Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (obecnego Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa), obawiając się jego marginalizacji. Rada Wydziału wówczas w głosowaniu jednogłośnie (33 do 0) wyraziła sprzeciw wobec proponowanego połączenia wydziałów, jednak jej głos nie okazał się decydujący. Czas pokazał, że to pracownicy Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa mieli rację, a ich obawy okazały się w pełni uzasadnione. Najwyższa pora wycofać się z tej błędnej decyzji i przywrócić Instytutowi Oceanotechniki i Okrętownictwa status Wydziału. Apelował o to wielokrotnie Przewodniczący Konwentu Morskiego kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki.

- Na tle przedstawionych wyżej problemów cieszą pomysły zgłoszone na spotkaniu Rady FO przez dyrektora Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Wojciecha Litwina dotyczące poprawy jakości naboru na studia okrętowe. To jakaś jaskółka, która być może sprowadzi wiosnę. Pracowaliśmy nad nimi wspólnie w FORUM OKRĘTOWYM od pewnego czasu i mamy nadzieję że wdrożone, przyniosą pozytywne efekty. Kształcenie dla przemysłu okrętowego to w tej chwili priorytet dla FORUM OKRĘTOWEGO i będziemy konsekwentnie podejmowali w tym kierunku dalsze inicjatywy. To być albo nie być dla polskiego przemysłu okrętowego, który jest jedną z kluczowych dla bezpieczeństwa państwa branż – zakończył dyrektor Karaśkiewicz.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ